Các bước thanh toán game từ ứng dụng ZaloPay:

  • 1. Mở ứng dụng ZaloPay

  • 2. Đăng nhập bằng Zalo

  • 3. Tạo mật khẩu thanh toán

  • 4. Đăng ký số điện thoại

  • 5. Xác thực số điện thoại