Thẻ Zing

Hướng dẫn nạp ZingXu bằng thẻ Zing

Bước 1: Mua thẻ Zing tại các đại lý Internet

Bước 2: Nạp thẻ Zing

  • Truy cập vào link: https://pay.zing.vn/zingxu/napthe.zp.html.
  • Điền thông tin theo hướng dẫn ở mặt sau thẻ cào:
    • - Nạp vào tài khoản: Tài khoản Zing ID.
    • - Số Seri: Gồm 12 chữ số, 2 ký tự đầu là CHỮ và 10 ký tự sau là SỐ.
    • - Mật mã của thẻ: Cào và nhập mật mã thẻ, không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
  • Nhấn "Nạp thẻ". Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được thông báo số tiền có được trong tài khoản.