Tin nhắn SMS

Zing Pay Hướng dẫn Tin nhắn SMS

Hướng dẫn nạp ZingXu bằng tin nhắn SMS

Để nạp ZingXu bằng SMS, bạn phải làm các bước sau:

 • Đăng ký số điện thoại (nếu chưa đăng ký) cho tài khoản Zing ID để nạp ZingXu bằng SMS
 • Sau khi đăng ký thành công, nhắn tin nạp ZingXu với cú pháp sau:

 • Hoặc bằng cú pháp sau:

 • Các mệnh giá áp dụng cho tin nhắn SMS như sau:
Qui định về việc sử dụng tin nhắn SMS để nạp ZingXu
1. Qui Định Chung
Trong 1 tháng, chỉ được sử dụng tối đa 03 số điện thoại đã đăng ký để nhắn tin cho 01 tài khoản Zing ID.
 • Ví dụ: Trong 1 tháng, bạn đã sử dụng 03 số điện thoại để nhắn tin nạp ZingXu, sau đó bạn vào trang https://id.zing.vn cập nhật 1 trong 3 số điện thoại thành 1 số điện thoại mới, rồi sử dụng số điện thoại mới này để nhắn tin. Ngay lập tức, bạn sẽ nhận được thông báo: “Cam on ban da su dung dich vu. Trong 1 thang ban chi co the su dung toi da 3 so dien thoai cho 1 tai khoan. DT ho tro 1900561558. Cam on”. Như vậy, số điện thoại bạn vừa cập nhật chỉ có thể nhắn tin nạp ZingXu vào tháng kế tiếp.
Số lượng tin nhắn hạn chế đối với 01 tài khoản Zing ID:
 • 01 tài khoản Zing ID chỉ được phép nhận tối đa 10 tin nhắn/ngày.
 • 01 tài khoản Zing ID chỉ được phép nhận tối đa 35 tin nhắn/tuần.
 • 01 tài khoản Zing ID chỉ được phép nhận tối đa 80 tin nhắn/tháng.
2. Qui Định Riêng theo từng nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
MobiFone & Viettel:
 • Mỗi số điện thoại sẽ chỉ có thể nhắn tin nạp vào Zing ID tối đa 150.000 VNĐ/01 ngày.
VinaPhone:
 • 01 số điện thoại không được gởi quá 03 tin nhắn trong thời gian 05 phút.
 • 01 số điện thoại không được gởi quá 05 tin nhắn trong thời gian 10 phút.
 • 01 số điện thoại không được gởi quá 30 tin nhắn trong thời gian 01 giờ.
 • 01 số điện thoại không được gởi quá 300 tin nhắn trong thời gian 24 giờ.
Lưu ý
 • Các tài khoản Zing ID sau khi đăng ký số điện thoại thành công chỉ có thể thay đổi sau 1 tháng tính từ ngày cập nhật gần nhất.
 • Hệ thống sẽ tự động đăng ký cho số điện thoại đầu tiên gửi tin đến nếu tài khoản chưa có số điện thoại nào đăng ký.