Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay
    Hoặc bằng          

Đổi ZingXu

Boom Đổi ZingXu

Nạp vào game Boom

  • Để có giao dịch trong Boom, bạn có thể nạp trực tiếp bằng thẻ Zing, thẻ ATM hoặc đổi từ ZingXu.
  • Xem lịch sử nhận Item Code.
Chọn hình thức nạp :
 Thẻ Zing
 Túi ZingXu
 Thẻ ATM  
Chọn mệnh giá (ZingXu):
 200 ZX  
 300 ZX  
 600 ZX  
 1200 ZX  
 2400 ZX  
 3600 ZX  
 7200 ZX  

 Khác
Mã xác nhận: