Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay
    Hoặc bằng          

Đổi ZingXu

Nạp vào game Long Tướng trên ZingPlay

  • Để có giao dịch trong Long Tướng trên ZingPlay, bạn có thể nạp trực tiếp bằng thẻ Zing, thẻ ATM hoặc đổi từ ZingXu.
  • Xem lịch sử nhận Item Code.
Chọn máy chủ:
 [ZP3] Thủy Tướng  
 Máy chủ khác 
Chọn hình thức nạp :
 Thẻ Zing
 Túi ZingXu
 Thẻ ATM  
Chọn mệnh giá (ZingXu):
 10 ZX  
 50 ZX  
 150 ZX  
 200 ZX  
 600 ZX  
 1200 ZX  
 2400 ZX  
 3600 ZX  
 7200 ZX  
 12000 ZX  

 Khác
Mã xác nhận: