Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay
    Hoặc bằng          

Đổi ZingXu

Củ Hành Đổi ZingXu

Nạp Củ (Củ Hành) vào game Củ Hành

  • Để có Củ giao dịch trong Củ Hành, bạn có thể nạp trực tiếp bằng thẻ Zing, thẻ ATM hoặc đổi từ ZingXu.
Chọn hình thức nạp Củ :
 Thẻ Zing
 Túi ZingXu
 Thẻ ATM  
Chọn mệnh giá (ZingXu):
 200 ZX  
 600 ZX  
 1200 ZX  
 2400 ZX  

 Khác
Mã xác nhận: