Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay

Đổi ZingXu

Nạp Củ (Củ Hành) vào game Củ Hành

  • Để có Củ giao dịch trong Củ Hành, bạn có thể nạp trực tiếp bằng thẻ Zing, thẻ ATM hoặc đổi từ ZingXu.
  • Xem lịch sử nhận Plus.
Chọn hình thức nạp Củ :
 Thẻ Zing
 Túi ZingXu
 Thẻ ATM  
Chọn mệnh giá (ZingXu):
 200
 600
 1200
 2400

 Khác
Mã xác nhận: