Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay

Đổi ZingXu

Zing Pay Đổi ZingXu Thần Khúc

Nạp Xu vào game Thần Khúc

  • Để có Xu giao dịch trong Thần Khúc, bạn có thể nạp trực tiếp bằng thẻ Zing, thẻ ATM hoặc đổi từ ZingXu.
  • Xem lịch sử nhận Item Code.
Chọn máy chủ:
 [270] Nguyệt Ảnh  
 [271] Tuyết Sư  
 [272] Móng Thép  
 [273] 360Play.vn  
 Máy chủ khác 
Chọn hình thức nạp Xu :
 Thẻ Zing
 Túi ZingXu
 Thẻ ATM  
Chọn mệnh giá (ZingXu):
 100
 200
 600
 1200
 2400
 3600
 7200
 12000
 24000
 36000
 50000
 60000
 72000
 100000
 120000
 500000

 Khác
Mã xác nhận: