Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay
    Hoặc bằng          

Đổi ZingXu

Thần Khúc Đổi ZingXu

Nạp Kim Cương vào game Thần Khúc

  • Để có Kim Cương giao dịch trong Thần Khúc, bạn có thể nạp trực tiếp bằng thẻ Zing, thẻ ATM hoặc đổi từ ZingXu.
  • Xem lịch sử nhận Item Code.
Chọn máy chủ:
 Phúc Lành  
 Bá Tước  
 Khinh Vũ  
 Huyết Ma  
 Máy chủ khác 
Chọn hình thức nạp Kim Cương :
 Thẻ Zing
 Túi ZingXu
 Thẻ ATM  
Chọn mệnh giá (ZingXu):
 100 ZX  
 200 ZX  
 600 ZX  
 1200 ZX  
 2400 ZX  
 3600 ZX  
 7200 ZX  
 12000 ZX  
 24000 ZX  
 36000 ZX  
 50000 ZX  
 60000 ZX  
 72000 ZX  
 100000 ZX  
 120000 ZX  
 500000 ZX  

 Khác
Mã xác nhận: