Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay
    Hoặc bằng          

Đổi ZingXu

Võ Lâm Chi Mộng Đổi ZingXu

Nạp Vàng vào game Võ Lâm Chi Mộng

  • Để có Vàng giao dịch trong Võ Lâm Chi Mộng, bạn có thể nạp trực tiếp bằng thẻ Zing, thẻ ATM hoặc đổi từ ZingXu.
  • Xem lịch sử nhận Plus.
Chọn máy chủ:
 [311] Uyển Mã  
 [312] Thiết Mã  
 [313] Tiểu Mã  
 [314] Đại Mã  
 Máy chủ khác 
Chọn hình thức nạp Vàng :
 Thẻ Zing
 Túi ZingXu
 Thẻ ATM  
Chọn mệnh giá (ZingXu):
 200 ZX  
 500 ZX  
 600 ZX  
 1200 ZX  
 2400 ZX  
 3600 ZX  
 7200 ZX  
 12000 ZX  

 Khác
Mã xác nhận: