Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay

Đổi ZingXu

Zing Pay Đổi ZingXu Võ Lâm Chi Mộng

Nạp Vàng vào game Võ Lâm Chi Mộng

  • Để có Vàng giao dịch trong Võ Lâm Chi Mộng, bạn có thể nạp trực tiếp bằng thẻ Zing, thẻ ATM hoặc đổi từ ZingXu.
  • Xem lịch sử nhận Plus.
Chọn máy chủ:
 [520] Uyển Võ  
 [521] Nguyệt Võ  
 [522] Huyền Võ  
 [523] Thương Võ  
 Máy chủ khác 
Chọn hình thức nạp Vàng :
 Thẻ Zing
 Túi ZingXu
 Thẻ ATM  
Chọn mệnh giá (ZingXu):
 200
 500
 600
 1200
 2400
 3600
 7200
 12000

 Khác
Mã xác nhận: