Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay
    Hoặc bằng          

Đổi ZingXu

Gunny Đổi ZingXu

Nạp XU (Gunny) vào game Gunny

  • Để có XU giao dịch trong Gunny, bạn có thể nạp trực tiếp bằng thẻ Zing, thẻ ATM hoặc đổi từ ZingXu.
  • Xem lịch sử nhận Item Code.
Chọn máy chủ:
 Gà Vui Nhộn  
 Gà Vườn  
 Gà Xuân  
 Gà Yahoo1  
 Máy chủ khác 
Chọn hình thức nạp XU:
 Thẻ Zing
 Túi ZingXu
 Thẻ ATM  
Chọn mệnh giá (ZingXu):
 200 ZX  
 600 ZX  
 1200 ZX  
 2400 ZX  
 3600 ZX  
 7200 ZX  

 Khác
Mã xác nhận: