Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay

Đổi ZingXu

Nạp XU (Gunny) vào game Gunny

  • Để có XU giao dịch trong Gunny, bạn có thể nạp trực tiếp bằng thẻ Zing, thẻ ATM hoặc đổi từ ZingXu.
  • Xem lịch sử nhận Item Code.
Chọn máy chủ:
 Gà Xếp Hình  
 Gà Xung Phong  
 Gà Xuân  
 Gà Yahoo1  
 Máy chủ khác 
Chọn hình thức nạp XU:
 Thẻ Zing
 Túi ZingXu
 Thẻ ATM  
Chọn mệnh giá (ZingXu):
 100
 200
 500
 600
 1000
 1200
 2000
 2400
 3600
 5000
 7200

 Khác
Mã xác nhận: