Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay
    Hoặc bằng          

Đổi ZingXu

Ví Zing Me Đổi ZingXu

Nạp vào Ví Zing Me

  • Để có giao dịch trong Ví Zing Me, bạn có thể nạp trực tiếp bằng thẻ Zing, thẻ ATM hoặc đổi từ ZingXu.
  • Xem lịch sử nhận Item Code.
Chọn hình thức nạp :
 Thẻ Zing
 Túi ZingXu
 Thẻ ATM  
Chọn mệnh giá (ZingXu):
 10 ZX  
 20 ZX  
 50 ZX  
 100 ZX  
 200 ZX  
 600 ZX  
 1200 ZX  

 Khác
Mã xác nhận: