Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay

Đổi ZingXu

Nạp vào Ví Zing Me

  • Để có giao dịch trong Ví Zing Me, bạn có thể nạp trực tiếp bằng thẻ Zing, thẻ ATM hoặc đổi từ ZingXu.
  • Xem lịch sử nhận Item Code.
Chọn hình thức nạp :
 Thẻ Zing
 Túi ZingXu
 Thẻ ATM  
Chọn mệnh giá (ZingXu):
 10
 20
 50
 100
 200
 600
 1200

 Khác
Mã xác nhận: