Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay
    Hoặc bằng          

Đổi ZingXu

2S - Zing Speed Đổi ZingXu

Nạp ZsCoin (2S - Zing Speed) vào game 2S - Zing Speed

  • Để có ZsCoin giao dịch trong 2S - Zing Speed, bạn có thể nạp trực tiếp bằng thẻ Zing, thẻ ATM hoặc đổi từ ZingXu.
  • Xem lịch sử nhận Item Code.
Chọn hình thức nạp ZsCoin:
 Thẻ Zing
 Túi ZingXu
 Thẻ ATM  
Chọn mệnh giá (ZingXu):
 100 ZX  
 200 ZX  
 300 ZX  
 500 ZX  
 600 ZX  
 1000 ZX  
 1200 ZX  
 2000 ZX  
 2400 ZX  
 3600 ZX  
 5000 ZX  

 Khác
Mã xác nhận: